Zelo slovesno je bilo tudi ob 100. obletnici rojstva Frana Levstika leta 1931. Že leta 1930 se je izoblikoval tudi poseben pripravljalni odbor, katerega predsednik je bil Anton Pucelj, sin Ivana Puclja, in tajnika Matija Šega in Josip Hočevar. V njem so bili med drugimi tudi velikolaški župan Ivan Hočevar, velikolaški župnik Jakob Ramovš – blagajnik in drugi zastopniki s področja šolstva, gasilstva ter zastopniki vasi Dolnje in Gornje Retje, Srobotnika in Strmca.

Slovesnosti leta 1931 so trajale zadnjo soboto in nedeljo v juliju. Udeležili so se jih predstavniki vsega slovenskega naroda in velike množice Levstikovih častilcev iz vseh krajev Slovenije. V soboto zvečer so zagoreli kresovi na bližnjih holmih in zagrmeli možnarji. V Sokolskem domu je bila akademija, na kateri je slavnostni govornik Dr. Anton Slodnjak očrtal vsestranski pomen Levstika.
Ljudstvo se je zbralo v nedeljo dopoldne v Retjah, ki so bile vse okrašene z zastavami, slavoloki in mlaji. Zbrani množici je pisatelj Vladimir Levstik govoril o pomenu Frana Levstika za naš knjižni jezik.

Trubarjeva domačija | Dolenje RetjeV množici pod odrom v Dolnjih Retjah stoji tudi Ivan Pucelj. Last: Gregor Pucelj

Trubarjeva domačija | Slika 6Last: Gregor Pucelj

V nedeljo popoldne so trg napolnile množice. Slavnostni govornik Oton Župančič je odkril plaketo na spomeniku.

Trubarjeva domačija | Oton ŽupančičSlavnostni govornik Oton Župančič. Last: Gregor Pucelj, Velike Lašče

Na slovesnosti sta govorila tudi češki pisatelj Frank Wolmann, zastopnik slovanskih inštitutov v Pragi, Brnu, Bratislavi, in srbska profesorica Ljubica Janković.
Na Levstikov spomenik so pritrdili relief Levstikove glave, ki ga je izdelal njegov birmanec kipar
Svitoslav Peruzzi.

Trubarjeva domačija | Peruzzijeva plaketaKopija prve strani razglednice, izdane leta 1931 s Peruzzijevo plaketo. Last: Tanja Debeljak, Ribnica

Trubarjeva domačija | Levstikov spomenikLevstikov spomenik, last: Gregor Pucelj, Velike Lašče

Na Levstikovo slovesnost so se valile množice. Ilustrirani Slovenec je vabil ljudi, da naj pridejo v Lašče z vlakom: »Kupi v Ljubljani vozni listek za železnično progo Ljubljana – Kočevje do postaje Velike Lašče (srez Kočevje). Ko prevoziš 46 vijugastih kilometrov, zavedaj se, da stojiš na slovenskih klasičnih tleh […]« (Ilustrirani Slovenec, 26.7. 1931, št. 30)

Trubarjeva domačija | LegitimacijaLegitimacija za četrtinsko vožnjo na Levstikove proslave stoletnice v Velikih Laščah. Last: Gregor Pucelj, Velike Lašče

Trubarjeva domačija | RobarjiRobarji pred Levstikovim spomenikom leta 1931.
Last: Stanislava Škulj, Rob.