400. obletnico izdaje prve slovenske tiskane knjige smo praznovali v letih 1951 in 1952. Marsikdo ob tem malo pomisli, saj je veljavna letnica izida prve slovenske knjige vendar leto 1550. V 50-tih letih je namreč veljalo, da sta Trubarjev Katekizem in Abecednik izšla leta 1551. Kasneje so ugotovili, da sta knjigi izšli konec leta 1550, na Slovenskem pa je potekala distribucija knjige šele v letu 1551.

Trubarjeva domačija | Primož TrubarPrimož Trubar. V: Tovariš 25, 7. 9. 1951, 389-404.

Trubarjeva domačija | 500 let prve slovenske knjige 1R. M., Velike Lašče se pripravljajo na proslavo 400-letnice slovenske knjige. V: Dolenjski list 22, 1. 6. 1951, 3.

Proslava ob 400. obletnici prve slovenske knjige ni bila le krajevnega ali okrajnega, temveč vseslovenskega značaja. Ustanovili so pripravljalni odbor in začeli pripravljati vse potrebno za proslavo, pri pripravah pa sta sodelovala tudi OLO Grosuplje in Ljudska prosveta Slovenije.

Osrednja proslava 9. septembra 1951 se je pričela na Rašici, kjer so slavnostno postavili temelje za Trubarjev spomenik. Na Rašici se je tedaj zbralo več tisoč ljudi, ki so od blizu in daleč prišli na veliko slavnost. Glavni govornik podpredsednik vlade FLRJ in zunanji minister Edvard Kardelj, ki je v temelj spomenika vložil tudi puščico s spominsko listino.

Slavnosti so potekale tudi v Retjah in Velikih Laščah. V Velikih Laščah so nastopili mladinski pevski zbori, folklorne skupine, godbe itd. iz vse republike. Zvečer je Kulturno umetniško društvo Primož Trubar (ustanovljeno leta 1945 kot Prosvetno društvo, leta 1951 preimenovano v KUD Primož Trubar) uprizorilo tragedijo Tugomer.

Trubarjeva domačija | TugomerFran Levstik - Bratko Kreft: TUGOMER (leta 1951), režija Aleksander Valič
Prizor iz Tugomera, uprizorjenega ob 400-letnici prve slovenske knjige leta 1951. Fotografija iz zapuščine družine Jakše iz Malih Lašč, hrani B. Pečnik.

Rašico in naše kraje je takrat obiskal tudi Karl Trubar iz Frankfurta z družino.

Sam spomenik je bil odkrit naslednje leto, 8. junija 1952. Na proslavi ob spomeniku se je zbralo na tisoče ljudi z vse Slovenije.

Trubarjeva domačija | ProslavaFotografija iz zapuščine Janeza Debeljaka.

Spomenik je zasnoval arhitekt Vinko Glanz, plaketo v bronu pa je izdelal Vlado Štoviček. Spomenik ima obliko obeliska, ki s podstavkom, z valjem in s ploščo ter prisekano piramido meri 5,6 m.

Trubarjeva domačija | SpomenikFotografija iz zapuščine Janeza Debeljaka.

Trubarjeva domačija | Rašica centerFotografija iz zapuščine Janeza Debeljaka.