Leta 1850 je okrajno glavarstvo Kočevje obsegalo 80 katastrskih občin na področju treh okrajnih sodišč: Kočevje (41 k. o.), Velike Lašče (18 k. o.) in Ribnica (21 k. o.).

Območje okrajnega sodišča Velike Lašče je obsegalo kraje: Turjak, Kervava Peč, Kompolje, Velike Lipljene, Osolnik, Podgora, Račna, Zagorica, Zdenska Vas, Selo, Videm, Cesta, Sv. Gregor, Velike Lašče, Dvorska Vas, Lužarji, Volaka, Podpolane.

Na podlagi nove upravne in sodne organizacije je v letu 1854 okrajno glavarstvo prenehalo delovati, namesto njega so pričeli delovati okrajni urad Kočevje, ki je obsegal 31 krajevnih občin, okrajni urad Velike Lašče, ki je obsegal 11 krajevnih občin in okrajni urad Ribnica, ki je obsegal 11 krajevnih občin.

Leta 1867 so se zadeve politične uprave prenesle na okrajni urad v Kočevju, ki je obsegal dotedanje okraje: Kočevje, Velike Lašče in Ribnica, razen občin Račna in Lipljene, ki sta prešli pod okrajni urad v Ljubljani.

V letu 1868 je ponovno pričelo delovati okrajno glavarstvo Kočevje; tako je leta 1869 upravni okraj Kočevje obsegal 39 občin, in sicer v okviru 3 sodnih okrajev: Kočevje (22 občin), Velike Lašče (7 občin) in Ribnica (10 občin).

Nazaj na razstavo