Župan: Matija Hočevar, posestnik in poštar v Velikih Laščah

Svetovalci: Ivan Pucelj, mesar in posestnik v Velikih Laščah, Ferdinand Doganotz, »kupec« (trgovec) v Velikih Laščah, Anton Debeljak, krčmar, Spodnje Retje

Vojvodina Kranjska: Gorenjska, Dolenjska in Notranjska. Obsegala je 11 okrajnih glavarstev in deželno stolno mesto Ljubljana s samostojno upravo, 31 sodno-davčnih okrajev in 359 občin, 11 mest, 22 trgov (Velike Lašče tu še niso trg), 3335 vasi in selišč ter po zadnjem štetju 87386 prebivalcev.

Matija Hočevar - Matijetov, kasneje pogovorno Matetovec (1840–1910), je bil poštni mojster. Pošto, ki so jo poštarji vozili z železniške postaje naprej v Rob, na Bloke in v Turjak, je v zakup dobil za poštnim mojstrom Tekavcem iz Ribnice. Za preprego konj je sezidal velik hlev in shrambo za poštne vozove (poznejši Sokolski dom). Poštni prostori so bili v mali stavbi za današnjo Modicovo hišo, ki jo je kupil od erarja za oddajo stanovanj. Na hiši je bil napis Hotel zur Post – Hotel pri pošti. Hkrati je bil gostilničar, in sicer je gostilno odprl v nekdanji hiši učitelja Janeza Juvanca. Hiša je postala njegova na podlagi preužitne pogodbe.

Bil je trikrat poročen, vsakič tako, da si je dvignil ugled in premoženje. Prva žena je bila hči vinskega trgovca Ivanetiča iz Rašice, vendar je kmalu umrla. Potem se je poročil s hčerjo graščinskega oskrbnika Goedererja iz Ortneka. Nato pa se je poročil z vdovo Ano Gruden - Žužkovo s Cereje, ki je imela gostilno pri Sv. Trojici. V vseh zakonih se je rodilo deset otrok, katere je vse dobro preskrbel.

Umrl je leta 1910 zaradi kapi. Po prvi svetovni vojni je Hočevarjem prinašala ogromno dobička lesna trgovina z Italijo. Ko pa je konec dvajsetih let nastopila kriza, je Matijev naslednik France (tudi on laški župan) leta 1939 prodal hišo na št. 28 (sedaj gostilna Pri Roku) in posest Francetu Andolšku s Karlovice in se preselil v Ljubljano (gostilničar pri Figovcu). Pošta je bila medtem podržavljena.

Villa Lasis je trg postala | 1907
Stara sodnija in zadaj gostilna Matije Hočevarja (razglednica last Tanje Debeljak, hrani zavod Parnas).

Ostali župani in županstva v sodnodavčnem okraju Velike Lašče v letu 1907

  • Lužarji: Josip Gruden
  • Rob: Ivan Bregar
  • Turjak: Jakob Mustar
  • Sv. Gregor: Matevž Oblak
  • Videm: Jakob Prelesnik

Nazaj na razstavo