Davčni urad:

 • naddavkar Josip Vardjan,
 • uradnika Peter Vouk in Ivan (Johan) Stare,
 • pomožni sluga Johann Marolt,
 • Franz Jereb.

C. kr. okrajno sodišče Velike Lašče:

 • sodni predstojnik dr. Milan Geršak, deželni sodni svetnik,
 • sodnik dr. Poznič,
 • državni pravdni funkcionar MatevžVesel , c. kr. orož. mojster,
 • nižji pisarniški uradnik, oficiant Rud. Sorglechner,
 • pisar Johann Rozman,
 • sodni slugi Johann (Ivan) Žnideršič in Franz Kondrič.

Notariat:

 • notar Josip Smodej.

Okrožni zdravnik:

 • Fran Raznožnik, dr. (tudi hišna lekarna).

Delovali sta Hranilnica in posojilnica, registrirana zadruga z neomejeno zavezo v Velikih Laščah in Posojilnica za sodni okraj velikolaški in okolico, registrirana zadruga z neomejeno odgovornostjo.

Nazaj na razstavo