Villa Lasis je trg postala | Mandat 2010 -2014Od leve proti desni: Jakob Jaklič, Anton Benjamin Strah, Tina Jaklič, Matjaž Gruden, Ladka Deterding, Rok Borštnik,Anton Zakrajšek, Rudolf Rupar, dr. Tatjana Devjak, Franc Debeljak, mag. Polona Cvelbar, Joško Ahec, Janez Lukančič.

Župan
Anton Zakrajšek

Občinski svet
dr. Tatjana Devjak , podžupanja
Joško Ahec
Rok Borštnik
mag. Polona Cvelbar
Franc Debeljak
Ladka Deterding
Matjaž Gruden
Jakob Jaklič
Tina Jaklič
Janez Lukančič
Rudolf Rupar
Anton Benjamin Strah

Nadzorni odbor
Andrej Pečnik, predsednik
Peter Indihar
Janez Lovšin

Komisije občinskega sveta
Statutarno pravna komisija
Franc Debeljak, predsednik
Anton Benjamin Strah
Tina Jaklič
Miriam Lavrič
Tjaša Dejak

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Ladka Deterding, predsednica
dr. Tatjana Devjak
Joško Ahec

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Silvo Možek , predsednik
Jakob Jaklič
Marija Ivanc Čampa
Bojan Novak
Dejan Purkat (2011 – 2012)
Primož Petrič (2012 – 2014)
Blaž Jaklič (2011 – 2012)
Vid Likavec (2012 – 2014)

Odbori občinskega sveta
Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora
Jakob Jaklič, predsednik
Joško Ahec
Franc Debeljak
Janez Košir
Janez Petrič

Odbor za družbene dejavnosti
dr. Tatjana Devjak, predsednica
Ladka Deterding
Matjaž Gruden
Tatjana Stritar
Majda Kovačič Cimperman

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Anton Benjamin Strah, predsednik
Rok Borštnik
Janez Lukančič
Andrej Stritar
Ivan Levstik

Odbor za finance
mag. Polona Cvelbar, predsednica
Tina Jaklič
Rudolf Rupar
Martina Truden
Vasja Spindler

Villa Lasis je trg postala | Zakrajsek, Tekavec

Nazaj na razstavo