Zgornja političnoupravna in sodna razdelitev je ostala v veljavi do konca prve svetovne vojne. V obdobju med obema vojnama je imela velikolaška občina največji obseg – obsegala je vso velikolaško pokrajino. Spadala je v kočevski srez Dravske banovine. Ta je po izvršeni komasaciji občin leta 1933 obsegal 14 občin, v letu 1935 pa:

  • v sodnem okraju Kočevje 6 občin: Fara, Osilnica, Kočevje, Mozelj, Koprivnik in Kočevska Reka,
  • v sodnem okraju Ribnica 5 občin: Ribnica, Dolenja vas, Draga, Loški potok in Sodražica in
  • v sodnem okraju Velike Lašče le dve občini: Velike Lašče in Videm - Dobrepolje.

Villa Lasis je trg postala | 1932Velike Lašče, 1932, last. Niko Samsa.

Villa Lasis je trg postal | 1932Velike Lašče, 1932, lastnik Niko Samsa.

Villa Lasis je trg postala | 1932Današnja občinska stavba, štirideseta leta 20. stoletja, hrani Niko Samsa

Nazaj na razstavo