Leta 1959 je bila velikolaška občina priključena Občini Ljubljana - Rudnik, ki je obsegala tri krajevne skupnosti: Velike Lašče, Turjak in Rob (Turjak in Rob sta bili že prej občini). Naslednje leto so se formirale velike ljubljanske občine in Velike Lašče so od leta 1960 spadale pod občino LjubljanaVič - Rudnik.

Dvodomni sistem:

  • predsednik skupščine občine (predhodnik današnjega župana)
  • predsednik sveta.

Zadnja predsednika v KS Velike Lašče sta bila:

  • predsednik skupščine Manfred Deterding (1990–1995)
  • predsednik sveta Alojz Dolšina (1990–1994), Anton Žužek (1994–1995)

KS Turjak

  • predsednik skupščine Anton Mohorič (1990-1995)
  • Milan Zelnik (1990–1995)

KS Rob

  • Andrej Zabukovec
  • Janez Škrabec (1990–1995)

Ker leta 1994 nova občina še ni bila formirana, se jim je mandat podaljšal. Krajevne skupnosti so formalno obstajale do sprejetja Statuta občine leta 1999, ki pa jih ni več predvideval.

Nazaj na razstavo