Do leta 1809 so Velike Lašče spadale pod Turjak, potem pa so prešle pod Ribnico.

Villa Lasis je trg postala | Pod francozi
(Vir: Skubic, str. 731).

V dobi francoske okupacije (1809–1913) je bila vsa ribniška pokrajina vključena v provinco Ilirija. Ribniška pokrajina je v tej provinci obsegala tri kantone, ki so bili razdeljeni na merije (mairies):

  • kanton Kočevje,
  • kanton Ribnica – merije (občine ali županstva) Ribnica, Dolenja vas, Loški potok, Sodražica in Velike Lašče,
  • kanton Lož.

Vsak od teh kantonov je imel svoje upravno področje na svojem prejšnjem (fevdalnem) gospostvu. Poleg tega sta bili meriji Turjak in Dobrepolje priključeni kantonu Višnja Gora.

V meriji Velike Lašče je županoval Matija Ivanc - Karlovčan, uradnik turjaške gospoščine in oskrbnik na Karlovici. Imel je več svetovalcev in uradnikov, v Laščah sta to funkcijo opravljala svetovalca Filip in Janez Kožar.

Župan je imel veliko več pristojnosti kot prej:

  • vodenje matičnih knjig iz župnišč,
  • uvajanje nove matične knjige za vpise.

Uvedli so nov način plačevanja davka s franki (davek > fronki).

Villa Lasis je trg postala | Gašperjev soldat
Gašperjev soldatziblje francoskega vojaka (panjsko končnico hrani Etnografski muzej Slovenije; avtor fotografije: Marko Habič).

Gašperjev soldat iz Dvorske vasi ni hotel dati hrane za francoske vojake, zato je moral sto dni zibati francoskega vojaka. Stoti dan je zvrnil vojaka iz zibke, pa je moral vse spet od začetka. Zraven si je govoril:

"Vsaka stvar en čas trpi, Francoz pa iz zibke ven leti!"

Kmet, ki ziblje Francoza in na koncu zibko zvrne, simbolizira nezadovoljno ljudstvo, ki potrpežljivo prenaša vse težave. Ko mu je zadosti, se postavi po robu.

Nazaj na razstavo