Sodni okraj Velike Lašče: 1646 hiš, 9514 prebivalcev

Občine (7):

  • Turjak (Auersperg): 492 hiš, 2942 prebivalcev, 65, 21 km²
  • Sv. Gregor (St. Gregor): 292 hiš, 1657 prebivalcev, 29,84 km²
  • Kompolje (Kompole): 99 hiš, 510 prebivalcev, 11,98 km²
  • Velike Lašče (Gross Laschitz): 97 hiš, 610 prebivalcev, 9,80 km²
  • Lužarji (Luscharie): 177 hiš, 1106 prebivalcev, 17,98 km²
  • Podgora: 200 hiš, 1116 prebivalcev, 18,79 km²
  • Videm (Widem): 289 hiš, 1573 prebivalcev, 38,54 km²

Villa Lasis je trg postala | 1890

Leta 1899 se je občina Turjak razdružila v dve samostojni občini: Turjak in Rob. Tako je leta 1900 okrajno glavarstvo Kočevje obsegalo 3 sodne okraje: Kočevje, Velike Lašče in Ribnico ter 42 občin.

Nazaj na razstavo