• images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_1_x2.jpg

  Rojstvo

  8. junija se očetu Mihi in materi Jeri rodi sin Primož.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_2_x.jpg

  Začetek reformacije

  31. oktobra Martin Luter s svojim protestom (95 tez) proti prodajanju odpustkov začne reformacijo.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_3_x.jpg

  Šolanje

  Primož Trubar pri dvanajstih letih zapusti zavetje doma in odide v šolo na Reko. Šolanje potem nadaljuje v Salzburgu.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_4_x.jpg

  Trubar spozna škofa Petra Bonoma

  Trubar pride v Trst k škofu Petru Bonomu, mecenu, zaščitniku in učitelju, kjer pride v stik z duhom spreminjajoče Evrope, s humanizmom in reformacijo.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_5_x.jpg

  Turki na Rašici

  Turki požgejo Rašico. Trubar študira na Dunaju.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/Slika_Lasko_x.jpg

  Posvetitev v duhovnika

  Bonomo posveti Trubarja v duhovnika in mu da župnijo Laško v upravo.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_6_x.jpg

  Trubar postane kanonik v Ljubljani.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_7_x.jpg

  Trubar obtožen krivoverstva

  Kralj Ferdinand zaradi suma krivoverstva izda zaporno povelje in Trubarja čaka ječa na Ljubljanskem gradu. Pred nevarnostjo se umakne na Nemško. Kmalu potem se poroči z Barbaro Sitar.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_8_x.jpg

  Izid prvih slovenskih knjig

  Izideta prvi slovenski knjigi Catechismus in Abecedarium.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_6_x.jpg

  Vrnitev v Ljubljano

  Trubar se na povabilo deželnih stanov vrne v Ljubljano kot poglavar slovenske protestantske cerkve.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_9_10_x.jpg

  Dokončni izgon

  Trubar izda Cerkovno ordningo, ki je zaradi poseganja v pristojnosti deželnega glavarja (nadvojvoda Karel II) povod za dokončni izgon.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_11_x.jpg

  Trubar nastopi svojo zadnjo službo v Derendingenu pri Tübingenu.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_12_x.jpg

  Jurij Dalmatin izda celoten prevod Biblije.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_14_x2.jpg

  28. junija konča svojo življenjsko pot. Pokopan je v Derendingenu.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_13_x.jpg

  Bitka pri Sisku in zmaga nad Turki. Turška nevarnost preneha.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_14_x.jpg

  Trubarjev sin Felicijan izda očetovo zadnjo knjigo; prevod Lutrove Hišne postile.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_15_x.jpg

  Začetek protireformacije; izgon protestantov in požig knjig.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_16_x.jpg

  Ob štiristoletnic izida prve slovenske knjige odkrijejo na Rašici spomenik začetniku slovenskega knjižnega jezika.
 • images/timeline/trubar-in-njegov-cas/slika_17_x.jpg

  Štiristo let po Trubarjevi smrti je obnovljena Trubarjeva domačija.
Dobrodošli na Trubarjevi domačiji na Rašici
Dobrodošli naTrubarjevi domačiji na Rašici
Trubarjeva domačija že trideset let predstavlja osrednjo točko ohranjanja spomina na Primoža Trubarja, očeta slovenskega jezika in prve knjige v slovenskem jeziku. Stoji ob potoku Rašica in je bila nekdaj tipično mlinarsko-žagarsko gospodarstvo, ki je obsegalo mlinarsko hišo z mlinom, žago venecijanko in gospodarsko poslopje, v katerem so bili hlev, skedenj in kašča ter kozolec. Obnovljena je bila leta 1986 na način, da so vsa poslopja ohranila zunanjo podobo iz časa gradnje oziroma prenove mlina v 19. stoletju. Na Trubarjevi domačiji izvajamo različne izobraževalne programe, ki temeljijo na Trubarjevem geslu: Stati inu obstati. Za pokušino vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj spletnih vsebin.