18. februarja 1998 je Občinski svet Občine Velike Lašče sprejel odlok o določitvi 8. junija (rojstni dan Primoža Trubarja) za občinski praznik. Na ta dan Občina Velike Lašče praznuje tudi »dan knjige in kulture«.

Občina Velike Lašče leta 2000 dobi pravi občinski grb, narejen po heraldičnih zakonitostih.

Grb Občine Velike Lašče

Grb občine Velike Lašče je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; zlati cinasti rez s petimi cinami deli ščit v modro in zeleno polje.

V prvem polju je odprta nepopisana knjiga v spremljavi z dvema gosjima peresoma v črnilnikih, v drugem polju je zlat turov bik s črnim okrasjem.

Zlat trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.

Zastava Občine Velike Lašče

Zastava Občine Velike Lašče je modre in bele barve z glavnim atributom, belo odprto knjigo, v srednjem modrem polju zastavine rute.

Modro-bela zastava je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin, oziroma »V« : »L« = 1 :2,5.

Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute; sredino srednjega, kvadratnega polja krasi glavni atribut iz občinskega grba.

Villa Lasis je trg postala | Grb Velike Lašče

Villa Lasis je trg postala | Zastava Velike Lašče

Nazaj na razstavo